Sue Ryder 1%

← Back to the Portfolio

Zrealizowaliśmy sesję zdjęciową dla Stowarzyszenia Sue Ryder.  W ramach akcji 1% instytucja zbierała (i nadal zbiera) środki na opiekę i aktywizację osób starszych. Hasło kampanii brzmiało “Aby dobre rzeczy pozostawały dobre… na lata”. Sesja była jedną ze składowych całej kampanii obejmującej media elektroniczne, drukowane oraz reklamę outdoorową. Nakład druku z udziałem powyższego plakatu w różnych wariantach wyniósł kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy.

Oprócz plakatu reklamowego powstał też spot telewizyjny wyprodukowany przez Proxymedia Films, który jest obecnie emitowany w Telewizji Polskiej.

  • Filed under: advertising